سفارش تبلیغ
صبا ویژن

الا بذکرالله تطمئن القلوب

اول دفتر به نام ایزد دانا     صانع پرور دگار حی توانا

نمایش تصویر در وضیعت عادی

هرکس که می خواهد خدا اورا از شعله های نوزده گانه اتش جهنم رهایی دهد بسم الله الرحمن الرحیم بخواند که ان 19 حرف است وخدا هر حرفی را سپر یک شعله قرار می دهد.

اغازهر کار با نام خدا:

رسول اکرم فرمودند: هر امر خطیری اگر با بسم الله.. اغاز نشود ان امر ناقص ونا تمام خواهد ماند.

اسم اعظم خداوند:

امام رضا: بسم الله ...به اسم اعظم خداوند از سیاهی چشم به سفیدی ان نز دیک تر است.

گریز از شیطان:

پیامبر (ص):هر گاه بنده بسم الله... را قرائت کند شیطان از وی بگریزد.

گفتن بسم الله در همه امور:

امام صادق (ع):هر گاه یکی از شما وضو گیرد یا بخورد ،بیاشامدویا لباسی بپوشد سزاور است که بسم الله. ..بگوید پس اگر چنین نکند شیطان در ان شرکت خواهد کرد.

هنگام ورود به مستراح:

امام صادق از پدرانش از امیر المومنین(ع): هنگامی که برهنه شدید بسم الله ...بگویید . زیرا در این صورت شیطان به شما نگاه نمی کند .

هم غذا شدن شیطان:

از پیامبر(ص) پرسیدند:ایا شیطان با انسان چیزی می خورد؟ فرمودند:اری،بر سر هر سفره ای که بسم الله... گفته نشود،شیطان با انها هم غذا می شود وبه این جهت خداوند برکت را از ان سفره می برد.

هنگام وضو:

امام صادق (ع)کسی که هنگام وضو بسم الله ...بگویید تمام بدنش پاک می شود واین کار کفاره ی گناهان بین دو وضو خواهد بود. وکسی که نام خدا رانبرد ،فقط ان مقدار از بدنش که اب می رسد پاک می شود.

امام صادق(ع) :هر کس ی که هنگام وضو نام خدا را بر زبان جاری کند گویا غسل کرده است.

هنگام خواب:

رسول خدا (ص): هر گاه بنده در هنگام خواب بسم االله... بگوید خداوند می فرماید :فرشتگانم !نفس کشیدن هایش را تا صبح  حسنات به حساب اورید وبرایش بنویسید.

امیدوارم این ذکر همیشه بر لبا نمان جاری باشد.


نوشته شده در جمعه 86/11/19ساعت 1:7 صبح توسط فرشته| نظرات ( ) |