سفارش تبلیغ
صبا ویژن

الا بذکرالله تطمئن القلوب

در میان 6236  ایه قران دو ایه برجستگی ودر خشندگی خاصی دارند وپیامبر وائمه اطهار و بزرگان دین وعرفا وحکما به انها توجه شایانی مبذول داشته اند.این دو ایه عبارتند از: ایة الکرسی و ایه نور

در تفسیر طبر ی امده که:

روزی امیر المومنین علی(ع)  به نزدیک حضرت محمد (ص) امدو پیامبر گفت: یا علی!  من سید همه عربم ومکه سید همه شهر هاست وکوه سینا سید همه کوها ست وجبرئیل سید همه فرشتگان و فرزندان توحسن وحسین  سید همه جوانان اهل بهشتند وقران سید همه کتابهاست  وسوره بقره سید همه  قران است ودر سوره بقره یک ایه هست وان ایت پنجاه کلمه است وزیر هر کلمه پنجاه برکت وان را ایة الکرسی خوانند که خواننده ان به اذن الهی از هر بلا ومکروهی محفوظ می ماند.و عقلهای خفته را بیدار می کند وحافظه را قوی می کند وکسی که در جوانی ایة الکرسی بخواند  در پیری دچار فراموشی نخواهد شد. ‍اگر کسی ایت الکرسی را در قبرستان بخواند خداوند متعال  ملائکه ای خلق می کند که تا روز قیامت برای انسان ذکر بنویسد.

و........

انچه حقیر به شعر اورده ام خلا صه کلام فوق به همراه معنای ایت الکرسی است...

قران بهترین مکتوب عالم

که نازل شد برای دین خاتم

بود یک ایه در یک سوره از ان

که برتر خوانمش در کل قران

که هرکه  خواند  امن وامان است

ومعنی می دهد این ایه

که می کویم برایت سهل واسان

نباشد جز خدا حی وزنده

بود پاینده ‍‍، ای مخلوق وبنده

نه خوابش گیرد ونه خوابد ای دوست

که کل عرش وارض اورده اوست

گرفته کرسی ودانش وقدرت

زمین واسمان را با فراست

روا نبود به کار دین چو اکراه

شده روشن چنین بیراه از راه

وبر طاغوت دین گر کفر ورزید

دگر بر پایه ایمان نلرزید

چنین معنی برایت گفتم وبس

بخوان تفسیر کامل را خودت پس

که اسم اعظم حق، خود عیان است

به قلب ایت الکرسی نهان است  

 


نوشته شده در جمعه 86/10/21ساعت 9:5 عصر توسط فرشته| نظرات ( ) |