سفارش تبلیغ
صبا ویژن

الا بذکرالله تطمئن القلوب

من که هستم؟

من اشرف مخلو قاتم من انسانم. ادمی

همان که گفته اند:

رسد ادمی به جایی که به جز خدا نبیند

بنگر که تا چه حد است نشان ادمیت

من یک انسان جذاب ،لایق،زیباو باهوشم.

جذا بم، زیرا همیشه به دنبال خوبی  افرادم ونه عیب های ان ها وافراد را به خاطر عیب هایشان سر زنش نمی کنم وان ها مرا دوست دارند.

لایقم ،زیرا هر مسئولیتی را که به عهده بگیرم می توانم به انجام برسانم. زیرا خداوند مرا لایق خلقت دانست وپس از خلقت مرا لایق ستایش دانست. بنابراین من هم خود را لایق ستایش می دانم وخود را می ستایم.

با هوشم زیرا در هر مو قعیت چندین راه را پیدا کرده وبهتر ین ها را انتخاب می کنم.

زیبایم زیرا درونم زیباست . این لباسی که بر تن دارم چه زیبا ،چه زشت مال من نیست. ان چیزی که مال من است درونم قرار دارد وان هم زیباست.

من کسی هستم که مهر ومحبت بی من معنا ندارد.

در میان جمجمه سرم بزرک ترین معجزه افرینش یعنی مغز  قرار دارد.اندامی که دارای دوازده میلیارد سلول است وهر فکری را می تواند درون خود بپر وراند.

من کسی هستم که خداوند وقتی مرا افرید به خود گفت:تبارک الله

این دنیا برای من است. نه من برای دنیا .دنیا این جاست تا مرا کامل کند ونه من دنیا را،پس سعی می کنم بیشتر به ان چیزی که مال من است توجه می کنم.

این را می دانم که وقتی از خدا چیزی می خواهم وبه من می دهد ،چیز خوبی است  ،وقتی می گوید صبر کن چیز بهتری به من می دهد و وقتی می گوید نه،می دانم که بهترین ها را برایم اماده کرده.

من انرژی بی پایانی در بدن خود دارم که اگر ا ان را در چشمان خود متمرکز کنم می توانم با یک نگاه دنیا را زیر ورو کنم .

من شاهکار هستی ام  . من نیکو هستم.

 


نوشته شده در سه شنبه 86/12/7ساعت 3:28 عصر توسط فرشته| نظرات ( ) |